Arsip Bulanan: Desember 2010

M.A. SALMUN


Pangarang anu terus aktif nyerat dina basa Sunda ti mangsa same’me’h perang nepi ka ahir hayatna. Mimitina ngamusatkeun guguritan jeung carita pondok dina Volksalmanak Soenda jeung majalah Parahiangan, bari henteu aya petotna ngirimkeun sumbangan ka suratkabar Sipatahoenan jeung majalah basa … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di SAJAK SUNDA | Tag

Sejarah Singkat Imam An-Nawawi


Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Pendidikan Agama Islam | Tag

3. Aliran-Aliran Seni Lukis


Ada beberapa aliran seni lukis yang kita kenal yaitu: a) Surrealisme Lukisan dengan aliran ini kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering ditemui dalam mimpi. Pelukis berusaha untuk mengabaikan bentuk secara keseluruhan kemudian mengolah setiap bagian tertentu dari objek untuk menghasilkan sensasi … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di ANTROPOLOGI | Tag