ASiKiN

Leuwih réa nulis carita pondok manan sajak, tapi sakapeung sok nulis guguritan deuih. Geus ngamuatkeun tulisan ti jaman Parahiangan (1929-1942) kénéh. Dina jaman Jepang kungsi jadi Héiho, ditempatkeun di Madura, ku lantaran éta iasaeun sasauran basa Jepang jeung basa Madura. Sabada pangsiun tina Kepala SMP Negeri Ciparay, jadi rédaktur majalah Manglé nepi kapupusna.

Karangan-karanganana dimuat dina Warga jeung Manglé, ari nu basa Indonésia dina Suara Guru (majalah PGRI), suratkabar Pikiran Rakyat jeung suratkabar Kompas.

Asikin dibabarkeun di Ciparay, Bandung (4 Maret 1920) sarta pupusna ogé di Ciparay deuih (24 Séptémber 1987).

Carita pondokna aya nu kungsi dibukukeun, dijudulan Nu Tepung di Imah Dukun (1983). Sering ngagunakeun sandiasma, diantarana Déwi Kania dina sajakna.

  • Aweuhan
  • Bangbarongan
  • Mun Manusa Jiga Heulang

Aweuhan

(Keur Otih di Pajajaran)

 

Anaking

dina lawang

anjeun tandang

ngahaleuang

 

Sampiung ngapung ka manggung

haleuang naratas méga

manggung nembus uwung-uwung

ngacacang di méga malang

tapi

nu disungsi can katepi

 

Cahya béntang lain béntang

sinar bulan lain bulan

di mana jatining jati

galindeng saha nu boga

 

Anaking, deudeuh teuing

jalan banténg tanpa banténg

lodaya mana maungna

pajajaran can panggih jajaranana

 

Bukitcula, ahir Juni ’76

 

Bangbarongan

Pésta rongkah pésta ménak

nu lalajo kolot budak

tingcaréplak neureuy ciduh

uruy nénjokeun susuguh

 

Bangbarongan nyingsieunan

beungeut euceuy bolotot sihung pasalit

juplak japlok sésépak bari dudupak

budak leutik dibeberik

 

Pésta rongkah geus lekasan

bangbarongan dicuculan

nambru ngalumbuk di juru

ku barudak pada nyépak

Bukitcula, ahir Juni ’76

 

Mun Manusa Jiga Heulang

 

Di awang-awang aya heulang ngahaleuang

lain nembang pédah atoh manggih bugang

lain suka pédah bagja manggih mangsa

tapi ngagelik bakat hanaang

 

Najan di sawah caina ngemplang

cukup mun dipaké guyang

ku naon nungguan hujan

kapan langit masih lénglang

 

Mun hirup manusa kitu

teu daék ngawaru ku siku

harta loba teu ieuh kabita

hirup betah moal aya nu sarakah

Bandung, awal Séptémber 1987

Iklan

Tentang maskapache

Terus belajar untuk mencari sebuah kebaikan...
Pos ini dipublikasikan di SAJAK SUNDA dan tag . Tandai permalink.