Muhammad Santosa

Jenengan anu digunakeun ku Anwar Isnoedikarta waktu ngumumkeun hiji-hijina sajakna dina basa Sunda, nyaeta “Kongkorongok”, anu dimuat dina majalah Sunda. Anwar dina taun 1940-an rea nulis sajak dina basa Indonesia, diantarana aya anu dimuatkeun ku H.B. Jassin dina antologi Gema Tanahair (1948) kalawan ngagunakeun sandiasma Poerwa Atmadja. Tuluy dikumpulkeun dijudulan Gelora (1964). Leuwih rea aktif dina widang politik, minangka aktivis Partai Sosial Indonesia (PSI). Sabada eta partey dibubarkeun (1960), Anwar angger aktif ngabina kader-kaderna dipilemburan, pangpangna di daerah Cirebon.

Anwar dibabarkeun di Cibeber, Cianjur (10 Maret 1923) sarta pupus di Bandung (24 Mei 1985). Sabada tamat HIS, nuluykeun ka Mulo terus ka MS (Sakola Pertanian Menengah) di Bogor (tamat 1942). Dina mangsa revolusi aktif berjuang di daerah Cirebon.

Sajak “Kongkorongok” sidik sajak politik. Maksudna nyindiran Presiden Sukarno nu harita geus diangkat jadi Presiden saumur hirup ku MPRS sarta dianggap dirina minangka “penyambung lidah rakyat”, tapi kahirupan rahayat beuki ripuh, sabab pamarentah heunteu bisa nyayagikeun kabutuhan rahayat nu paling elementer kayaning beas jeung pakean. Minangka pangbebenjo, Sukarno sering pidato, nyerang “nekolim” (=ne0 kolonialisme jeung imperialisme), nu dijadikeun “kambing hitam” nu nyababkeun ekonomi Indonesia ripuh. Sukarno oge dina taun 1964 nangtang  Amerika : “Go to hell with your aids” sabada anjeuna ngaluarkeun Indonesia tina kaanggotaan di PBB.

Kongkorongok

Bari diriung diabring-abring

ku bikang mangpirang-pirang

sijago agul cumeluk:

kiplik-kiplik

kongkorongok

 

Heunteu inggis,

heunteu miris,

gesit sarampat-serempet

harus hoak, tarik haok,

ka sing saha nangtang jurit:

kiplik-kiplik

kongkorongok

 

Da puguh kitu talajak,

jago tukang kongkorongok,

selang galar-gilir bikang,

jagat bejad, dunya bitu

keur jago cukup ku:

kiplik-kiplik

kongkorongok

 

Pasirhayam, 17-8-1964


Iklan

Tentang maskapache

Terus belajar untuk mencari sebuah kebaikan...
Pos ini dipublikasikan di SAJAK SUNDA dan tag . Tandai permalink.